Miško darbai

MIŠKO ĮVEISIMO PROJEKTŲ RENGIMAS

MIŠKO ĮVEISIMO PROJEKTAI

Patyrę FORESTIN LT specialistai pagal kiekvieno individualaus kliento poreikius ir situaciją:


Rengia miško želdinimo projektus.
Nemokamai konsultuoja dėl miško įveisimo bei ES paramos miškui gavimo.


Naudojame moderniausią GPS įrangą ir dalinamės savo patirtimi bei sukauptomis žiniomis, idant Jūsų projektas būtų sėkmingas!

Miško įveisimAS

MIŠKO ĮVEISIMAS

Forestin LT specialistų komanda pagal parengtus ar žemės savininko pateiktus miško želdinimo projektus atlieka visus miško įvesimo darbus:


Menkaverčių krūmų ir medžių šalinimas – ploto valymas.
Dirvos suarimas miško plūgu.
Miško sodmenų pateikimas ir transportavimas.
Miško sodmenų sodinimas.
Priešgaisrinių juostų įrengimas.

Savo medelyne patys auginame sodmenis ir miško įveisimo paslaugas perkantiems klientams juos galime pateikti patraukliausiomis kainomis ir lanksčiomis sąlygomis.

Įveisto miško priežiūrA ir apsaugA

ĮVEISTO MIŠKO PRIEŽIŪRA

Forestin LT specialistų komanda atlieka įveisto miško priežiūros darbus:


Priešgaisrinių juostų įrengimas, atnaujinimas.
Stelbiančios žolinės augalijos šalinimas rankiniu ar mechaniniu būdu.
Įrengtų medelių apsaugų atnaujinimas ir pataisymas (kuoliukų perkalimas, tiesinimas, tinklelių pataisymas ir kt.).
Stelbiančių krūmų kirtimas ir pašalinimas iš ploto.
Sunykusių medelių atsodinimas.


Siekiant sėkmingo įveisto miško prigijimo ir augimo, bei tikintis, kad jis atitiks reikalaujamus aukščio standartus reikalinga atlikti kasmetinę priežiūrą.

ĮVEISTO MIŠKO APSAUGA

ĮVEISTO MIŠKO APSAUGA

Forestin LT specialistų komanda atlieka įveisto miško apsaugos darbus:


Individualių želdinių apsaugų įrengimas: bambukinio kuoliuko kalimas, apsauginio tinklelio uždėjimas.
Želdinių tepimas repelentais.
Vielos tinklo tvoros tvėrimas: siūlome kelių tipų tvoras apsaugančias įveistus miškus tiek nuo smulkių, tiek nuo stambių žvėrių niokojimo.


Forestin LT gamina miško sodmenų apsaugas (plastikinius tinklelius), o taip pat turi ilgalaikes sutartis dėl kuoliukų apsaugoms tvirtinti bei vielos tinklo gamybos ir pateikimo, todėl savo klientams šias prekes gali pateikti pačiomis patraukliausiomis kainomis ir lanksčiausiomis sąlygomis.

APLEISTŲ ŽEMĖS PLOTŲ VALYMAS

APLEISTŲ ŽEMĖS PLOTŲ VALYMAS

ForestinLT savo nauja modernia technika atlieka apleistų žemės sklypų išvalymo darbus:


Krūmų ir menkaverčių medžių kirtimas žemės ūkio paskirties žemės plotuose.
Iškirstų atliekų ištraukimas ir pašalinimas iš valomų plotų.
Miško traukimo technika.

Valome stipriai apaugusius sklypus sunkiai prieinamose vietose, iškertame krūmus, gauname leidimus menkaverčiams medžiams iškirsti, ištraukiame ir paruošiame atliekas biokuro gamybai.

URBANISTINIS APŽELDINIMAS

URBANISTINIS APŽELDINIMAS

Forestin LT specialistai atlieka urbanistinių medžių ir krūmų sodinimo miestų ir parkų teritorijose bei šalia rekonstruotų valstybinės reikšmės kelių darbus:


Urbanistinio apželdinimo projektų rengimas.
Grunto paruošimas.
Dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinimas ir sutvirtinimas pagal užsakovo reikalavimus.
Vejų, gėlynų įrengimas.